Oferta

Rekuperacja – jak to działa?

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia.

W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.


Zehnder

Zehnder stworzył system stanowiący gwarancję energooszczędnego i zdrowego klimatu wnętrza. Każdy z nas pragnie zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie osób nam bliskich, z którymi dzielimy przestrzeń życiową. Jakość powietrza, którym oddychamy, przekłada się bezpośrednio na poziom komfortu życia. Wietrzenie pomieszczeń nie jest najlepszym sposobem na dostarczenie świeżego powietrza, zwłaszcza, że generuje olbrzymie straty energii, co naraża nas na dodatkowe koszty, a przy tym nie jest efektywne. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej.

Główne zalety wentylacji Zehnder:

  • świeże powietrze przez cały rok
  • zdrowy, optymalny klimat
  • rozwiązania kompletne – dla wszystkich obszarów zastosowań i każdego budżetu
  • system znakomity pod katem funkcjonalności

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

Głównym produktem firmy są centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL. Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem tych urządzeń polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucane jest przez kanał wyrzutowy na zewnątrz budynku.

Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie, przechodząc przez wymiennik ciepła, ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane i tłoczone do wentylowanych pokoi, sal czy biur.